Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.62414/52
  • EUR/CHF 1.11104/22
  • EUR/GBP 0.8638/94
  • EUR/JPY 129.178/96
  • EUR/USD 1.20404/12
  • GBP/CHF 1.2861/38
  • GBP/USD 1.39377/93
  • USD/CAD 1.26448/66
  • USD/CHF 0.92274/88
  • USD/JPY 107.286/97