Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ нараснаха с най-много от март

Подадените за първи път заявление за помощи при безработица по държавни програми са се увеличили със 181 000 до 965 000 през седмицата, приключила на 9 януари

Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ нараснаха с най-много от март

Снимка: Bloomberg

Коментари