Консолидираната печалба на „Софарма трейдинг“ със 78% ръст за тримесечието

Показателят достига 4,15 млн. лв., като е под неконсолидирания резултат за периода от 6,1 млн. лв., тоест консолидацията прави загуба около 2 млн. лв.

Консолидираната печалба на „Софарма трейдинг“ със 78% ръст за тримесечието

Аптека на "Софарма Трейдинг" АД Снимка: Дружеството

(3JR / SFARM) (SO5 / SFTRD)
Коментари

1