Ново теглене за 110 хил. дяла от „Експат SOFIX ETF“

Последната емисионна стойност на фонда е към 22 януари 2021 г. при 0,8462 лв. за дял, като повишението за един месец е с 13%