Еврозоната може да излезе по-слаба и от тази криза

Важно е публичните разходи да се фокусират върху подпомагането на младите и върху високотехнологичните изследвания