Алтерко ще разпредели по още 3 стотинки дивидент на акция за 2019 г.

Общият брутен дивидент за миналата година става 0,21 лева