Еволюцията на златото в задължителен актив вещае проблеми

Инвеститорите вече третират все по-голям брой традиционно несигурни активи като нискорискови или дори като хеджове срещу риска