Платежният баланс и стокообменът ще са на фокус през седмицата

НСИ ще публикува данни за потребителските цени, а БНБ за преките инвестиции