Битката за дигиталните валути навлезе в нова фаза

Идеята за регионална цифрова валута в Източна Азия създава почва за обособяване на една нова тенденция, преплитаща централните банки и частния сектор