Германия никога няма да бъде лидерът на Европа

Страната ще продължи да прави само толкова, колкото да предотврати разпадането на единната валута, но никога достатъчно, за да я излекува