Ливан има нужда от промяна

Промяната трябва да се извърши от хората чрез промяна в навиците за гласуване

Коментари